25 Mayıs 2020 Pazartesi

Dikey Geçiş Sınavı Hakkında Bilgilendirme

163687 defa okundu

Dikey Geçiş Sınavı : Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınavdır.

2013 yılı DGS ile ilgili bilgileri

SIKÇA  SORULAN SORULAR

DGS’ye kimler başvurabilir?
DGS’ye, önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan her aday başvurabilir.

Başvurular ne zaman başlıyor?
Başvurular 27 Mayıs 2013’de başlamış, 5 Haziran 2013 tarihinde yapılmıştır.

Sınav ne zaman ve nerelerde yapılır? Sınava nasıl başvurulur?
Sınav 21 Temmuz 2013 Pazar günü Üniversite Rektörlüklerinin bulunduğu kentlerde ve Lefkoşa’da yapıldı. Başvurular Meslek Yüksekokulları Müdürlükleri, ÖSYM İl Sınav yöneticilikleri ve AÖF bürolarından yapılmaktadır.

Sınava kaç kez girme hakkım vardır? Mezun olduktan sonra kaç yıl sınava girebilirim?
Sınava giriş sayısında herhangi bir sınır yoktur.

DGS puanı nasıl hesaplanır? Puana etki eden unsurlar nelerdir?
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için sayısal standart puan ve sözel standart puan hesaplanacaktır.
Önlisans başarı puanı (ÖBP) DGS’ye başvuran adaylardan her biri için önlisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir önlisans başarı puanı (ÖBP) hesaplanacaktır. Adayların önlisans başarı puanlarının (ÖBP) hesaplanmasında önlisans programında almış oldukları notların ortalamasından meydana gelen akademik ortalama esas alınacaktır.

Sınav puanı nasıl hesaplanmaktadır?
Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), kılavuzda da belirtildiği gibi 0,6 katsayı ile çarpılarak adayların yerleştirmede kullanılacak 2013-DGS yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

Sınavın içeriği ve yapısı nasıldır?
Sınav sayısal ve sözel bölüm olmak üzere iki bölümden oluşur. Hem sayısal hem sözel soruları, genel olarak mantık yürütebilme, analiz yapabilme, neden sonuç ilişkilerini yorumlayabilme ve dikkat yeteneğinizi ölçen sorulardan oluşmaktadır.

Sınav süresi ve soru sayısı ne kadardır?
– Sınav 80 sayısal ve 80 sözel olmak üzere toplam 160 sorudan oluşur.
– 180 dakika yani 3 saat süre verilir.

Tercihlerimi sınavdan öncemi yoksa sonra mı yapacağım?
DGS´ de tercihler sınavdan sonra yapılmaktadır.
Kaç tercih yapabilirim?
ÖSYM tercih sayısını her yıl değiştirebiliyor. 2012 DGS' de hem ilk yerleştirmede hem ek yerleştirmede 30' ar tercih hakkı vermişti.

Tercihlerimde istediğim bölümü yazabilir miyim?
Tercihlerinizde sadece mezun olduğunuz bölümle ilgili YÖK tarafından belirlenmiş bölümleri tercih edebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 ISPARTA