ISUBÜ Uluborlu SKMYO Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programına Dair Genel Bilgi

2017-2018 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına başlayan program 2 yıllık örgün eğitim veren bir önlisans programıdır. Öğretim süreci 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda 3+1 öğretim planı uygulanmaktadır. Buna göre öğrencilerimiz 3 dönem okulda öğrenim görürken, 1 dönem de iş yerinde mesleki tecrübe kazanmaktadırlar. Bu uygulamadaki amaç öğrencilerimizin okulda öğrenme süreçleri devam ederken sahada da deneyim kazanımlarını ve istihdam olanaklarının artmasını sağlamaktır.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programını başarıyla tamamlamak için, öğrencilerin programda mevcut olan aktif zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmeleri, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin 30 iş günü olan zorunlu stajı da başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Programda okutulan ders listesi ve içeriklerine ulaşmak için tıklayınız.

Programa ait Yükseköğretim Kurumları Sınavı verilerinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.


Program Hakkında

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde uzman olan sağlık profesyonellerine destek sunabilen, yetersizliği olan özel gereksinimi olan bireylerin günlük yaşam aktivitelerindeki gereksinimlerini karşılayıcı ve kolaylaştırıcı bilgi ve beceriye sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Engelli bakım teknikeri, engelli bireylere hizmet veren merkezlerde uzman personel gözetiminde bakım ve rehabilitasyon çalışması yapan nitelikli kişidir.

Program misyonu, “Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla, gerekli bilgi, beceri ve etik değerlere sahip profesyoneller yetiştirmektir. Bu doğrultuda, öğrencilerimize engelli bakım ve rehabilitasyon alanında güncel ve bilimsel bilgiyi sunarak ve insani değerlerle donatılmış, insanlığa yararlı bireyler olmalarını sağlamaktır.”

Program vizyonu, “Engelli bakım ve rehabilitasyon alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim programı olmak. Yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlarla, alanında lider profesyoneller yetiştirerek, engelli bireylerin toplumsal entegrasyonunu ve yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmak.”


Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı Amacı


“Engelli bireylere, evlerinde veya kurumlarda profesyonel bakım hizmetlerini sunmak için Yüksekokulumuz tarafından engelli bakım teknikeri yetiştirilmektedir. Amacımız, alanıyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, engelli bireylerin temel özelliklerini, bakım ve gereksinimlerini bilen, tedavi, destek ve iyileştirme hizmetleri sunabilen, insanları seven, saygı duyan, yaratıcı, hoşgörülü ve sabırlı kişilik özelliklerine sahip, engelli bakım hizmeti veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.”


Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı Eğitim-Öğretim Hedefleri


Öğrencilerin mezuniyetten sonra yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentilerini kapsayan programın eğitim-öğretim hedefleri şunlardır:

“1- Engelli bireylerin engelliliğine sebep temel özelliklerini bilerek onlara sunulan bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin gereklerini uygulayabilen

2-Engelli bakımı ve rehabilitasyonu konusunda karşılaşılabilecek sorunlara sorumlu yaklaşan ve iş birliği içinde çözüm üretebilen,

3- Bilimsel ve mesleki etik ilkelerine hâkim olan ve bu sorumlulukla hareket edebilen,

4-İnsan haklarının evrenselliği, sosyal adalet, sürdürülebilirlik, çevrenin korunması gibi konularda farkındalığa sahip ve bu değerleri yaygınlaştıran,

5- Mesleki gelişimlerini destekleyen faaliyetlere katılan ve yeniliklere açık olan,

6- Multidisipliner ekiple verimli biçimde çalışabilme ve iletişim kurabilme yeteneğine sahip olan öğrenciler yetiştirmek”


Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı Çıktıları


 1. Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

 2. İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.

 3. Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, etkin şekilde kullanır.

 4. Mesleği ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır.

 5. Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir.

 6. Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder.

 7. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 8. Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir.

 9. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.

 10. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 11. Farklı engel tiplerini tanır, gelişim özelliklerini ve engele özgü eğitim ilkelerini sıralar.

 12. Engelli bireylere gerekli bakım ve yaşam koşullarını iyileştirme hizmetleri veren sağlık profesyonelinin önerdiği uygulamaları uzman gözetiminde yapar.

 13. Engelli bireylere yönelik hukuki uygulamaları ve destek sistemlerini (özel eğitim merkezleri, rehberlik merkezleri vb.) açıklar.


Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı Mezunlarının Çalışma Alanları


Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programından mezun olan öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde, bakımevlerinde, temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve polikliniklerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde, belediyelerin sağlık hizmetleri birimlerinde ve engelli bireylerin evleri gibi alanlarda iş imkanına sahiptir.


DGS İle Tercih Edilebilecek Bölümler:

(güncel bilgi için https://www.osym.gov.tr/TR,8862/hakkinda.html adresinden kılavuzu inceleyiniz.)


 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi 
 • Ergoterapi 
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
 • Hemşirelik 
 • Özel Eğitim Öğretmenliği Sağlık Yönetimi 
 • Sosyal Hizmet 

Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK)


Programımız 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde MEDEK başvurusu gerçekleştirmiştir.

MEDEK hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


Bölüm Etkinlikleri

Programımız ve öğrenci topluluğumuz YEÇAT (Yaşlı ve Engellilerle Çalışma Topluluğu) tarafından düzenlenen etkinliklere ulaşmak için Instagram (terapi_ve_rehabilitasyon) hesabımızı takip ediniz.


Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Dr. Hatice OĞUZ ÖZGÜR

Bölüm Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Tuba LORCU

Öğr. Gör. Ziya YILDIZ